Το νέο ΔΣ του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου -Γκιώνης και Μουρίκης στο νέο ΔΣ

Σε ανακοίνωση από τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Σε συνέχεια των Αποφάσεων της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρόσκλησηςσυνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκπρόσωποι των φορέων που απαρτίζουν το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα με την ακόλουθη σύσταση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SPORTCAMP)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ)

ΤΑΜΙΑΣ : ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)

ΜΕΛΟΣ: ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –Π-ΑΓ.Θ- ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε)

ΜΕΛΟΣ: ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI)…”