…Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε την ανάρτηση με τίτλο: “…Πάλι τα ίδια! Ακούγεται ξανά το όνομα του Κορίνθιου Σ. Δήμα!!!”

(ΤΑΡΖΑΝ)