“Φυσικό αέριο στην Κόρινθο”

Δείτε την ανακοίνωση του συνδυασμού του Ν. Σταυρέλη στο δήμο Κορινθίων: