ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Λαμπτήρες LED στην οδό Πραθίου…

“Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED στην οδό Πραθίου, στους Αγίους Θεοδώρους.

Η αντικατάστασή τους προσφέρει ένα εμφανώς καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα, ενώ συμβάλει στην εξοικονόμηση ρεύματος”, αναφέρεται από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ.