ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Χορήγηση ή μη άδειας πώλησης νερού στους βυτιοφορείς…

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων: