Ανακοίνωση από τον Ναυτικό Όμιλο Κορίνθου

Από τον Ναυτικό Όμιλο Κορίνθου αναφέρεται: