Ανακοίνωση από τον υποψήφιο δήμαρχο Κορινθίων Δ. Πρωτοπαπά

Η ανακοίνωση από τον υποψήφιο δήμαρχο Κορινθίων Δ. Πρωτοπαπά: