Ανακοίνωση από το λιμεναρχείο Κορίνθου -Το αλίευμα διατέθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε ιδρύματα…

Από το λιμεναρχείο Κορίνθου αναφέρεται: «Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στελέχη της Υπηρεσίας μας εντόπισαν την Κυριακή ερασιτεχνικό αλιευτικό σκάφος με επιβαίνοντα ένα άτομο να έχει διενεργήσει αλιεία στη θαλάσσια περιοχή Βάγιας Σαρωνικού Κόλπου με διακόσια πενήντα μέτρα μανωμένο δίχτυ και εκατό μέτρα δίχτυ απλάδι, των οποίων η χρήση απαγορεύεται από ερασιτέχνες αλιείς.

Από την παράνομη αλιευτική δραστηριότητα είχαν αλιευθεί συνολικά εβδομήντα πέντε κιλά αλιευμάτων διαφόρων ειδών.

Το παράνομο αλίευμα και ο αλιευτικός εξοπλισμός κατασχέθηκαν.

Κατά του παραβάτη κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων.

Κατασχεθέν αλίευμα διατέθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε ευαγή ιδρύματα της περιοχής μας»