Ανακοίνωση από το νοσοκομείο Κορίνθου

Η ανακοίνωση από το νοσοκομείο Κορίνθου: