Αποδοχή χρηματοδοτήσης και τροποποίηση προϋπολογισμού του δήμου Κορινθίων για το 2020…

(01:00)

Δείτε το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: