ΒΕΛΟ: “Αγία Μαρίνα. Ο βίος -Το μήνυμα” -Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων καθώς ο βίος της Αγίας Μαρίνας προσφέρει διδάγματα…

Η πρόσκληση:

—-