ΒΕΛΟ- ΒΟΧΑ: Καθαρίζουν τα ρέματα…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται: “Συνεχίζονται από την Π.Ε. Κορινθίας οι καθαρισμοί ρεμάτων στον Δήμο Βέλου – Βόχας.

Εργασίες έγιναν την, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, στο Κοκκώνι”.

ΣΣ. Ακούμε συχνά για καθαρισμούς ρεμάτων! Τα αποτελέσματα όμως θα φανούν σε μία έντονη κακοκαιρία…

Κ.Ν