ΒΕΛΟ- ΒΟΧΑ: Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους από τις πλημμύρες…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται:

«Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους από τις πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 1η Αυγούστου 2019 ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων για τις πλημμύρες τις 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

Εκτίμηση των υπηρεσιών είναι ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης  εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η πληρωμή στο σύνολο των δικαιούχων.

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε ότι:

Α) Τα χρήματα που ενέκρινε το ΥΠΕΣ για την αποζημίωση λόγω πλημμύρας είναι χαρακτηρισμένα ως “έκτακτα ειδικευμένα” και ως τέτοια, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καμία άλλη δαπάνη.

Β) Η πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους αποτελεί το τελευταίο στάδιο διεκπεραίωσης.

Πριν την πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους ακολουθήθηκε κάθε διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για το συγκεκριμένο είδος δαπάνης όσο και για τον έλεγχο των φακέλων και την ενταλματοποίηση τους».