ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Παρουσιάζει το συνδυασμό του ο δήμαρχος

Η ανακοίνωση:

ΣΣ. Με την ανακοίνωση μόνο των ονομάτων ο συνδυασμός του δημάρχου έχει κερδίσει κιόλας τις εντυπώσεις…

Κ.Ν