ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Τα έργα οδοποιίας συνεχίζονται – Δείτε τις κοινότητες…

Από το δήμο Βέλου-Βόχας αναφέρεται: «Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις για έργα με τίτλο «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Βόχας (πλην κοινότητας Βραχατίου) ύψους 539.970,77 ευρώ και «Έργα Δημοτικής Ενότητας Βέλου» ύψους 539.986,71 ευρώ.

Το  έργο με τίτλο: «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Βόχας – πλην Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου» ύψους 539.970,77ευρώ αφορά εργασίες οδοστρωσίας στις κάτωθι κοινότητες:

-Ζευγολατιού
-Καλεντζίου
-Βοχαϊκού
-Μπολατίοιυ

Το έργο με τίτλο: «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Βέλου» ύψους 539.986,71ευρώ αφορά εργασίες οδοστρωσίας στις κάτωθι κοινότητες:

1.Βέλου
2.Νεράντζας
3.Πουλίτσας
4.Κρηνών
5.Ταρσινών
6.Κοκκωνίου
7.Ελληνοχωρίου».