Δίνουν νερό από δημοτική γεώτρηση της Κορίνθου για την άρδευση των καλλιεργειών…

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται: «Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης δηλώνει την έμπρακτη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο.

Συγκεκριμένα, ενημερώνει πως από αύριο δίνουμε νερό από δημοτική γεώτρηση της Κορίνθου για την άρδευση των καλλιεργειών σε Λέχαιο, Περιγιάλι και Άσσο.

Η διανομή θα είναι υπό την επιστασία του ειδικού συμβούλου Δημήτρη Κελάμη και την καθοδήγηση των τοπικών προέδρων των ανωτέρωδημοτικών κοινοτήτων Γιώργου Κώστα, Νίκου Δεσποτάκη και Αλέκου Διαμαντίδη.

Στηρίζουμε σταθερά και με κάθε τρόπο την αγροτική παραγωγή στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας».