…Δεν θα δούνε χρήματα από τον ΕΛΓΑ σήμερα στους λογαριασμούς τους οι Κορίνθιοι αγρότες!

Από τον ΕΛΓΑ ανακοινώνεται μεταξύ άλλων: «Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, θα καταβληθούν Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 3.107.929,05 ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε 2.777 δικαιούχους παραγωγούς των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  «Ετήσιο 2016», «Πυρκαγιές 2016», «Ετήσιο 2017» και «Πυρκαγιές 2017», που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ή είναι δικαιούχοι ενίσχυσης για απώλεια παραγωγής…»

ΣΣ. Για τους Κορίνθιους παραγωγούς δεν προβλέπεται να δούνε σήμερα χρήματα στους λογαριασμούς τους! Ενώ θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι αγρότες σε γειτονικούς νομούς (πχ. Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία…)

Κ.Ν