ΔΕΥΑ Λουτρακίου: “Θα διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα…”

Από τη ΔΕΥΑ Λουτρακίου ανακοινώνεται: «Η ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ προχωράει στην επαναλειτουργία της υπάρχουσας Μονάδας Αφαλάτωσης στους Αγίους Θεοδώρους δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων νερού σε ημερήσια βάση, με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης. Εκτιμάται ότι η επαναλειτουργία της μονάδας θα έχει αποκατασταθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνεχιζόμενες χρόνο με τον χρόνο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες με συνεχείς περιόδους ανομβρίας και υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε ολοένα μειωμένα αποθέματα νερού.

Τα εκτεταμένα φαινόμενα αλόγιστης χρήσης και σπατάλης επιδεινώνουν το πρόβλημα της έλλειψης νερού, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται επαρκείς ποσότητες νερού για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και να παρατηρούνται φαινόμενα διακοπής της υδροδότησης, όπως αυτά που προέκυψαν σε οικισμούς των Αγίων Θεοδώρων τις τελευταίες ημέρες, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού της ΔΕΥΑ.

Φίλοι καταναλωτές,

Σας καλούμε να συμβάλετε στον αγώνα της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων ώστε όλοι οι πολίτες χωρίς διακρίσεις να τροφοδοτούνται με δίκαιο τρόπο με πόσιμο νερό.

Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο σε αυτές τις δυσχερείς συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτη η πιστή τήρηση του Κανονισμού Ύδρευσης με βάση τον οποίο το νερό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανάγκες ύδρευσης.

Δεν επιτρέπεται και τιμωρείται με διακοπή της παροχής και πρόστιμο οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως:

  • Άρδευση πρασίνου, γκαζόν, δέντρων, οπωροκηπευτικών κ.λπ.,
  • Πλύσιμο αυλών, δρόμων, πεζοδρομίων, αυτοκινήτων κ.λπ.,
  • Εξυπηρέτηση πισίνας,
  • Όλες οι μη οικιακές χρήσεις,
  • Η υπερκατανάλωση νερού πάνω από τα θεσπισμένα όρια.

Για την τήρηση των παραπάνω μέτρων οικονομίας θα διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι από τη ΔΕΥΑ και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, θα διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα σταθείτε ενεργοί συμπαραστάτες στην προσπάθεια επίλυσης τουπροβλήματος, ώστε όλοι να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, με δίκαιο τρόπο χωρίς διακρίσεις».