Δημοπράτηση του επαρχιακού οδικού δικτύου «Ρυτό-Σοφικό-Αγγελόκαστρο»…

Από την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Α. Κόρκα αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για την Παιδεία και τον Πολιτισμό Αθηνά
Κορκα προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την δημοπράτηση του έργου
επαρχιακού οδικού δικτύου “Ρυτό-Σοφικό-Αγγελόκαστρο”, ύψους 1.000.000 ευρώ:

“Προχωράμε στη δημοπράτηση του επαρχιακού οδικού δικτύου
«Ρυτό-Σοφικό-Αγγελόκαστρο», έργο ύψους 1.000.000 ευρώ μετά την εκπόνηση
μελέτης και την έγκριση από την οικονομική επιτροπή της περιφέρειας των
όρων διακήρυξης τευχών δημοπράτησης του έργου…”