Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανέγερση του δημοτικού σχολείου της Αρχαίας Κορίνθου…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με απόφαση που αναρτάται σήμερα ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τροποποιημένη μελέτη για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου  Αρχαίας Κορίνθου αποδεχόμενο την αναγκαιότητα της υλοποίησης του.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται επίσης οι όροι βελτίωσης της πρότασης θεμελίωσης και της στατικής μελέτης καθώς και οι όροι για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων…»