Επείγουσα ανακοίνωση από το δήμο Βέλου- Βόχας

Η ανακοίνωση από το δήμο Βέλου- Βόχας: