Η δημοτική βιβλιοθήκη Κορίνθου είναι ανάμεσα σε αυτές που εμπλουτίζουν τη συλλογή τους με τη μεγάλη δωρεά του ΚΙΚΠΕ…

Η ανακοίνωση: