Η εταιρεία AUTOVISION Κορίνθου επιθυμεί να προσλάβει…

Από την εταιρεία AUTOVISION ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανακοινώνεται:

“Η Εταιρεία AUTOVISION ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Π.Ε, επιθυμεί να προσλάβει:

1.Πιστοποιημένο Ελεγκτή γραμμής ελέγχου για ελαφρά και δίκυκλα οχήματα.

2.Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι τεχνολόγων μηχανικών κατεύθυνσης , μηχανολόγων , Ηλεκτρολόγων , ναυπηγών , μηχανικών αυτοκινήτου η απόφοιτο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ , ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ , ΙΕΚ .

Προσφέρονται:

1.Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

2.Άριστο περιβάλλον εργασίας

3.Συνεχής εκπαίδευση

4.Προοπτικές εξέλιξης

Τηλ επικοινωνίας 2741073700 υπ’όψιν Κυρίου Κασβικη Κων/νου”.