ΚΙΑΤΟ: Αδιαφορία για το μνημείο των Πετμεζαίων (φωτο)

Το μνημείο των Πετμεζαίων στο Κιάτο (προς Αρκούδα) γέμισε σκουπίδια:

ΣΣ. Η δημοτική αρχή δεν ασχολείται με άλλα και θέματα καθημερινότητας, θα ασχοληθεί με το παραπάνω μνημείο;

Κ.Ν