ΚΙΑΤΟ: Αυτή είναι η πορεία της ΔΕΥΑ Σικυωνίων…

Από το συνδυασμό του δημάρχου Σικυωνίων Σ. Σταματόπουλου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Σε υγιή αναπτυξιακή πορεία και με κοινωνικό πρόσημο η ΔΕΥΑ Σικυωνίων

Την πορεία της ΔΕΥΑ Σικυωνίων καθόλα τα χρόνια της λειτουργίας της από το
1998 μέχρι και σήμερα παρουσίασε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.

Η παρουσίαση περιελάμβανε πλήρη οικονομικά στοιχεία ανεπτυγμένα σε μια οικονομικοτεχνική μελέτη που είχε όλους τους αριθμοδείκτες της επιχείρησης από τη δημιουργία της έως τώρα.

Η μελέτη κατέληγε σε ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον
και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, αλλά και προσδιόριζε με ακρίβεια τα
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που έχει, τι πρέπει να αποφευχθεί και ποιες
παράμετροι της λειτουργίας της οφείλουν να ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον
προκειμένου να συνεχιστεί η υγιής οικονομική βιωσιμότητά της.

Διαπιστώθηκε ότι μέχρι το 2013 η ΔΕΥΑ Σικυωνίων παρουσίαζε έλλειμμα και τα
λειτουργικά της έξοδα ήταν σημαντικά περισσότερα από τα έσοδά της.
Από το
2013 και μετά με δραστικές μειώσεις των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, τα
έσοδα κατά μέσο όρο είναι 25% περισσότερα, γεγονός που εξασφαλίζει την
ύπαρξη πλεονασμάτων στην Επιχείρηση.

Παράλληλα το διάστημα, από το 2011 και μετά, υπήρξε αύξηση των
επιχορηγήσεων της Επιχείρησης μέσω ευρωπαϊκών, κυρίως, προγραμμάτων
χρηματοδότησης σχεδόν 400% αφού από τα 4 εκατομμύρια που είχε εξασφαλίσει
έως το 2010, οι χρηματοδοτήσεις εκτινάχθηκαν στα 16 εκατομμύρια ευρώ το
διάστημα 2011-2018.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αίσθημα αισιοδοξίας για την εξέλιξη της
επιχείρησης αφού αυτή τη στιγμή δεν διατρέχει κίνδυνο χρεωκοπίας, καλύπτει
σε μεγάλο ποσοστό το σύνολο των υποχρεώσεών της, παρουσιάζει συγκρατημένη
αύξηση της αποδοτικότητάς της, αλλά και ενθαρρυντικά σημάδια αύξησης του
περιθωρίου κέρδους της.

Την ίδια στιγμή μέσω κοινωφελών πολιτικών σταμάτησε την αλματώδη αύξηση των
τελών ύδρευσης που μέσα στην 12ετία 1998-2010 είχαν αυξηθεί έως και 90%!.
Από το 2010 έως σήμερα, αρχικά δεν τα αύξησε καθόλου και στη συνέχεια
μείωσε τα τιμολόγιά της έως και 40% αφού κατάφερε να μηδενίσει το
δυσβάσταχτο κόστος προμήθειας νερού.

Παρόλα αυτά η σημαντικότερη επισφάλεια της επιχείρησης για το μέλλον είναι
η χρονοκαθυστέρηση είσπραξης των οφειλών, η οποία μπορεί να δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της, δεδομένου ότι πρόκειται για μία
επιχείρησης ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η βελτίωση της εισπραξιμότητας είναι καθοριστική για το μέλλον της
επιχείρησης αλλά και για τη διασφάλιση των κοινωνικών αγαθών που προσφέρει
δηλαδή της εξασφάλισης πόσιμου νερού, της διαχείρισης των οικιακών λυμάτων
και της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικτύου απορροής των όμβριων
υδάτων…”.