ΚΙΑΤΟ: Η λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Η πρόσκληση από τον πρόεδρο του ΔΣ Σικυωνίων Ν. Σκαρμούτσο: