ΚΙΑΤΟ: Με υδροφόρες σήμερα υδροδοτείται το Διμηνιό!

(00:20)

Η ΔΕΥΑΣ συμμορφούμενη με την προσωρινή διαταγή (δείτε εδώ) που εκδόθηκε στις αρχές του μήνα υδροδοτεί σήμερα με υδροφόρες το Διμηνιό

Δείτε την ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΣ:

ΣΣ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρόκειται για πόσιμο νερό (σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή) καθώς δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην παραπάνω ανακοίνωση

Κ.Ν