ΚΙΑΤΟ: Ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής…

Δείτε το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: