ΚΙΑΤΟ: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Από το δήμο Σικυωνίων αναφέρεται: «Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει (μέσω τηλεδιάσκεψης) την 29η Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 με το παρακάτω θέμα:

-Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Β΄ Φάση)», κατόπιν της αριθμ. 242/2020 εγκριθείσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023 (Α΄Φάση)».