ΚΙΑΤΟ: Συνεδριάζουν και για την κατασκευή δεξαμενής πυροπροστασίας

(00:25)

Δείτε την πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους: