ΚΙΑΤΟ: Φτιάξτε πρώτα τους δρόμους που οι οδηγοί …σπάνε τα αυτοκίνητα!

Από το δήμο Σικυωνίων ανακοινώνεται μεταξύ άλλων: «Χρηματοδότηση πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας. Το Σχέδιο αφορά σε έργα διαμόρ­φωσης ή ανακατασκευής των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.

Δηλαδή: πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, νησίδες, χώρους πρασίνου και αλσών, στάσεων κ.ά.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η ελεύθερη όδευση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ (ράμπες πεζοδρομίων, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, πλάκες όδευσης τυφλών κ.ά.), αλλά και στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, πινακίδες πληροφόρησης, κ.ά.)…»

ΣΣ. Προς τη δημοτική αρχή του Σταματόπουλου: Φτιάξτε πρώτα τους δρόμους που οι οδηγοί …σπάνε τα αυτοκίνητα και αφήστε τις ανακοινώσεις!

Στην παραπάνω ανακοίνωση αυτό που κρατάμε περισσότερο είναι να γίνουν έργα που θα εξυπηρετήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες! …Τουλάχιστον αυτό θα το δούμε ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ;

Κ.Ν