Κορίνθιοι έμποροι στα μέλη της νέας διοίκησης της ΠΟΕΕ

Η ανακοίνωση:

Κ.Ν