ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Ανησυχία των γονέων από τα προβλήματα στα σχολεία …λόγω των αθίγγανων

Από το σύλλογο γονέων Ζευγολατιού αναφέρεται:

“Κάθετη διασπορά των μαθητών Ρομά σε όλα τα Σχολεία του Δήμου Βέλου-Βόχας
ζητούν οι γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

Οι γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού εκφράζουν τη βαθιά
ανησυχία τους και την έντονη αγωνία τους για τα όλο και αυξανόμενα
προβλήματα του Σχολείου τους.

Προβλήματα τα οποία εκπορεύονται αφενός από το μεγάλο αριθμό μαθητών  αφού το σχολείο φιλοξενεί πάνω από 300 παιδιά, όσο και στο γεγονός ότι το 1/3 των μαθητών ανήκει στην ευάλωτη και ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα των Ρομά.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29-11-2019 το απόγευμα, στο
χώρο του Σχολείου, διαμορφώθηκε κείμενο το οποίο συγκέντρωσε υπερδιπλάσιο
αριθμό υπογραφών από τον απαιτούμενο ώστε να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη
του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου.

Το αίτημα συνοψίζεται στην κάθετη διασπορά των Ρομά μαθητών σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του δήμου Βέλου-Βόχας. Οι γονείς στην αίτησή τους σημειώνουν ότι η κάθετη διασπορά ως μοντέλο έχει εφαρμοσθεί ήδη με επιτυχία στο Δήμο Κορινθίων, δίνοντας οριστική λύση στο αντίστοιχο πρόβλημα του σχολείου των Εξαμιλίων.

Επίσης τονίζουν ότι η υλοποίηση της πρότασής τους θα συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση στην μαθητική κοινότητα και ευρύτερα της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας μαθητών
Ρομά.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου και 2ου
Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στο αίτημα
των γονέων και καλεί τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας να
εφαρμόσει τον κανονισμό και να κάνει δεκτό το αίτημα των γονέων για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο”.

ΣΣ. Η δημοτική αρχή του δήμου Βέλου- Βόχας πως θα χειριστεί το παραπάνω σοβαρό θέμα;