ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Η ανακοίνωση: