ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Καταστροφές σε μηλοκαλλιέργειες…

Δείτε την σχετική ερώτηση στον υπουργό: