ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Κατασχέθηκαν συσκευές (κράχτες) που χρησιμοποιούν οι λαθροκυνηγοί για την προσέλκυση πουλιών

Δείτε την ανακοίνωση από την “ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”: