ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ποιες παραλίες είναι ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ και ποιες ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ για κολύμπι

Η ανακοίνωση από το ΠΑΚΟΕ: