ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 3.175.000 για δύο έργα στο δήμο…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Υποβλήθηκε η 1η πρόταση του δήμου Κορινθίων στο  «Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση«Αντώνης Τρίτσης»».

Μετά από οργανωμένη και στοχευμένη εργασία των αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών κατατέθηκαν – στα πλαίσια της ΑΤ05 «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία»- προς χρηματοδότηση με το ποσό  των 3.175.000 δυο σημαντικότατα για το δήμο μας  έργα.

1. Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού με τον δρόμο Αγγελοκάστρου – Δήμαιναςπροϋπολογισμού 1.450.000  ευρώ

2. Βελτίωση δρόμου Αγίου Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου-Μυκηνών, προϋπολογισμού 1.725.000 ευρώ…»