ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Αναμενόμενο! -Τέλος ο Καρασάββας από αντιδήμαρχος με σημερινή απόφαση δημάρχου!

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται: «Με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου (ΑΔΑ:ΩΝΞ1ΩΛ7-ΒΨ7 ), παύεται από τα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρασάββας».

ΣΣ. Αναμενόμενη εξέλιξη…

Και πολύ άργησε ο δήμαρχος! Ίσως στην πορεία γράψουμε περισσότερα…

Κ.Ν