ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Βαzaar θα πραγματοποιηθεί και στο “MareWest”

Η ανακοίνωση: