ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου…

Η πρόσκληση: