ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Εγκαταλείπουν τον Πνευματικό οι συνεργάτες του ακόμα και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση!

Η Μαρίνα Ραντίτσα – Βασιλάκου είναι η νέα αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο δήμο Κορινθίων (από τον συνδυασμό του Πνευματικού), μετά και την πρόσφατη συνεδρίαση

Η εκλογή νέου αντιπροέδρου έγινε  μετά την απόφαση του  Ανδρέα Ζώγκου , ο οποίος αφού ανεξαρτητοποιήθηκε από την “Πορεία Ευθύνης” παραιτήθηκε και από την θέση του αντιπροέδρου!

ΣΣ. …Εγκαταλείπουν τον Πνευματικό οι συνεργάτες του ακόμα και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση! …Τι άλλο θα δούμε να γίνεται σε αυτό τον συνδυασμό; Ότι απέμεινε δηλαδή από τον παλιό ισχυρό συνδυασμό!

Κ.Ν