ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα -Πόσα ευρώ αναλογούν σε κάθε Δ.Ε

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για το 2021 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Η κατανομή σε ΝΕΑ έργα και ΜΕΛΕΤΕΣ  ανά ΔΕ είναι:

 • Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου: 1.520.000,00 ευρώ
 • Δ.Ε Τενέας: 1.186.329,55 ευρώ
 • Δ.Ε Σολυγείας: 824.000,00 ευρώ
 • Δ.Ε Σαρωνικού: 550.000,00 ευρώ

Ενώ στους Νέους Κωδικούς περιλαμβάνονται:

 • Οι συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων
 • Η μελέτη για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
 • Οι εργασίες στα Κοιμητήρια του Δήμου

Στα νέα έργα και τις μελέτες περιλαμβάνονται:

 • Μελέτη για τη Δημοτική Αγορά και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
 • Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου
 • Υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ στην Κόρινθο
 • Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων – Παιδικών χαρών
 • Αναπλάσεις Πεζοδρομίων ( 1 εκ ευρώ για την Κόρινθο)
 • Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
 • Οδοποιία (Δημοτική και Αγροτική)
 • Οδοποιία Άγιος Βασίλειος – Στεφάνι και Σοφικό – Δήμαινα
 • Συντηρήσεις  Σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες
 • Κατασκευή χώρουφιλοξενίας αδέσποτων ζώων
 • Δημιουργία Πράσινων Σημείων
 • Διαμόρφωση-Συντήρηση Κοιμητηρίων
 • Σύνταξη μελετών και πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων για όλο το δήμο
 • Σύνταξη μελετών για την ωρίμανση των έργων:
 • Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (OpenMall)
 • Aξιοποίηση ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου
 • Πολεοδόμηση Στρατοπέδου Καλογερογιάννη
 • Αντικατάσταση με λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης των φωτιστικών του οδοφωτισμού…”.