ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων -Αναπροσαρμογή ημερομηνιών και δικαιολογητικών…

Η ανακοίνωση από το δήμο Κορινθίων: