ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ζητήθηκε η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του δήμου…

Από τον αντιδήμαρχο Κορινθίων Τιμολέων Πιέτρη αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Ο Δήμος Κορινθίων συγκάλεσε διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κορίνθου με τα αρμόδια, στο τομέα Παιδείας, δημοτικά όργανα και τους Διευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ζητήθηκε η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου μας καθώς επίσης και η ιεράρχησή τους ώστε να δοθεί έμφαση στα πιο άμεσα και σημαντικά, μιας και η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και η νέα Δημοτική Αρχή ανέλαβε καθήκοντα 1/9 και θα πρέπει να διαχειριστεί τον υφιστάμενο δημοτικό προϋπολογισμό που παρέλαβε από την απερχόμενη διοίκηση μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς…”