ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η βασίλισσα του καρναβαλιού…

Η ανάρτηση από τον Σπ. Ζαχαριά:

Κ.Ν