ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η προσφορά αυτή προς τους αγρότες ξεκίνησε και υλοποιήθηκε από τη δημοτική αρχή του Β. Νανόπουλου …χωρίς τυμπανοκρουσίες!

Από τη “Συμμαχία Πολιτών” του Β. Νανόπουλου στο δήμο Κορινθίων αναφέρεται: «Μας βρίσκει σύμφωνους ή άρδευση της περιοχής Λεχαίου-Άσσου-Περιγιαλίου από γεωτρήσεις της Κορίνθου που ανακοίνωσε ο δήμος Κορινθίων .

Η προσφορά αυτή προς τους αγρότες μας , ξεκίνησε από τη δημοτική αρχή του Βασίλη Νανόπουλου πριν 2 χρόνια και υλοποιήθηκε και το 2022 και το 2023 χωρίς τυμπανοκρουσίες για ευνόητους λόγους.

Εφιστούμε όμως την προσοχή στην τήρηση του νομικού πλαισίου ,στη σωστή διαχείριση που να διασφαλίζει επάρκεια  νερού ύδρευσης για το καλοκαίρι σε μια περίοδο που προβλέπεται έλλειψη νερού .

Οι  γεωτρήσεις πρέπει να  λειτουργούν εφεδρικά στην ύδρευση από τη Στυμφαλία. όπως προβλέπει η αδειοδότηση τους σε ένα σχέδιο διαχείρισης νερού που είναι ήδη στο κόκκινο .

Επίσης το έργο των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για άρδευση της περιοχής που εξασφαλίσαμε με πόρους από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και δημοπρατήσαμε ως δημοτική αρχή ,έχει εργολάβο και πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο».