ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ν. Σταυρέλης: “Δεν είναι δυνατόν να αρκείται ο δήμος στη διανομή τροφίμων μόνο μία φορά το Πάσχα”

Δείτε την ανακοίνωση από τον επικεφαλής της “Πνοής Δημιουργίας” στο δήμο Κορινθίων Ν. Σταυρέλη: