ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Περιμένουν τώρα αυτά που υποσχέθηκε ο Σταυρέλης…

Το παρακάτω κείμενο δημιουργήθηκε από το σύλλογο αγάπης για τα ζώα “Βλάσσης” που δραστηριοποιείται στο δήμο Κορινθίων: