ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της προσφοράς της Αμερικανίδας…

Η πρόσκληση: